Podmínky použití

 • Pro používání služeb na EuTenders platí ustanovení uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 • Jakékoliv výjimky nebo dodatečné podmínky, s ohledem na Všeobecné obchodní podmínky, platí pouze na základě písemného souhlasu.
 • Smluvní vztah mezi EuTenders a uživatelem vzniká registrací nebo objednávkou na stránce EuTenders. Uživatel se zavazuje, že heslo a uživatelské jméno, které mu přidělí portál EuTenders, bude chránit jako obchodní tajemství a že ho bude používat oprávněná osoba. Případné náklady, jež by vznikly kvůli (případnému) zneužití, ponese uživatel portálu.
 • Uživatel souhlasí, že byl seznámen s návodem a pravidly používání EuTenders a že v té části bude dodržovat pravidla a předpisy související s ochranou autorských práv a dodržovat legislativu.
 • Nabídka služeb EuTenders je nezávazná. EuTenders si vyhrazuje právo na změnu nabídky i poté, co již objednatel dostal nabídku, pokud to vyžadují technická omezení nebo pokud jsou změny menšího významu. Vlastnosti uvedené v návodu a v prospektech a jiných materiálech jsou nezávazné.
 • Používání a přístup do EuTenders je zajištěn 24 hodin denně a každý den v roce, s výjimkou dále uvedených případů.
 • Informace z portálu EuTenders mají informativní povahu a nejsou určeny pro úřední nebo investiční činnost.
 • Portál EuTenders nepřijímá odpovědnost v případě nedoručení výběrových řízení, nejsou-li zahrnuta do databáze portálu EuTenders. Portál EuTenders neodpovídá za případnou obchodní ztrátu.
 • Informace z portálu EuTenders není bez autorizace dovoleno nahrávat, kopírovat, prodávat nebo používat ke komerčním účelům.
 • Služby EuTenders se předplácí na 12 měsíců s možností prodloužení. Předplacené používání resp. heslo nelze zrušit před vypršením platnosti smlouvy.
 • V ceníku služeb je určena cena předplatného, která závisí na počtu vyhledávacích profilů, států a elektronických adres.
 • V zájmu kvalitního využívání portálu výběrových řízení EuTenders se uživatel zavazuje, že při přístupu a používání služby EuTenders bude dodržovat všechny návody a jiná pravidla pro používání, jež jsou zveřejněná na internetových stránkách.
 • Správce stránek zajišťuje vhodné vybavení pouze na své straně a není v žádném případě zodpovědný za jakékoliv nesrovnalosti nebo nezákonnosti, jež by nastaly kvůli nevhodnému vybavení nebo chování uživatele.
 • Správce stránek se zavazuje, že všechny údaje předplatitele, které se v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jinými předpisy o ochraně osobních údajů chápou jako osobní údaje, bude chránit a nakládat s nimi způsobem a postupy, jež jsou určeny zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Předplatitel může písemným oznámením od nositele kdykoliv požadovat, aby nositel jeho údaje nepoužíval pro reklamní účely a aby osobní údaje předplatitele vymazal ze své databáze osobních údajů. Předplatitel dovoluje, aby mu portál EuTenders posílal zprávy a případná reklamní oznámení EuTenders.
 • Jedna neopakující se platba kartou.
 • Eurotenders obsahuje 8denní záruku vrácení peněz. Pokud jste z jakéhokoli nespokojeni se službou pro účtu, můžete si ho do 8 dnů od aktivace zrušit a dostanete celou částku zpět. O vrácení peněz žádejte na info@eurotenders.cz nebo můžete použít kontaktní formulář s předmětem: Požadavek na náhradu.
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
EU-Slovinsko

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542
ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, EU-Slovinsko

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

Eutenders